Szakmai gyakorlatot érintő TVSZ változások

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a 2017.04.25-én hatályba lépett TVSZ módosításra, amely tartalmazza a kötelező szakmai gyakorlat eljárási rendjét.

Ezt követően a TVSZ szabályozása alapján a kötelező szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumoknak a gyakorlat megkezdése előtt kell beérkezni az egyetem illetékes szervezeti egységéhez. A kezdődátumot követően dokumentumot nem áll módunkban befogadni!

Kérjük Önöket, hogy a kötelező szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően 2 héttel adják le a szándéknyilatkozat és együttműködési megállapodás 2-2 eredeti, cégszerűen aláírt példányát.

A szakmai gyakorlat adminisztrációjának elindítását célszerű 1 hónappal a kezdődátum előtt megkezdeni, mivel a munkaköri leírás ellenőrzése és az aláíratás általában 1-2 hétbe beletelik.

Tájékoztató levelünk mellé csatoljuk a hatályos TVSZ módosítás kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó részletét, valamint a karrier.sze.hu oldalon megtalálható szakmai gyakorlat adminisztrációjának folyamatábráját!

Az alábbi karok hallgatóinak kötelező szakmai gyakorlati adminisztrációja a karrier.sze.hu oldalon keresztül történik:

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar
Építész-, Építő-, és Közlekedésmérnöki Kar
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar.

Azon hallgatók, akik nem a felsorost karok egyikén folytatják tanulmányaikat, kérjük, érdeklődjenek az illetékes tanszéken az ügyintézés menetéről.