Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR)


A felsőoktatási intézmények végzettjeinek pálya- és utánkövetése az USA-ban és Európa egyes országaiban már több évtizedes múltra tekint vissza. Ez számos pozitívumot foglal magába: erősíti az intézmények és a munkaerőpiac, valamint az intézmények és az öregdiákok közötti kapcsolatot, felhívja a figyelmet a képzésre, a lehetséges változtatásokra. Magyarországon 2005-ben a Felsőoktatási Törvényben rögzítették a kötelező pályakövetés bevezetését.
A Széchenyi István Egyetem rendkívül fontosnak tartja a pályakövetést és az ebből kapott eredmények hasznosítását. A DPR bevezetése a felsőoktatásban önkéntes alapon működik. A visszaküldési hajlandóság és a végzettek elérése nehezíti a reprezentativitást. A sikeres intézményi DPR-hez élő kapcsolatok ápolása szükséges a hallgatókkal és végzett hallgatókkal.
Az öregdiák hálózat kiépítése ezért felértékelődik, a visszajelzések nem pusztán törvényi kötelesség, hanem az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel kell használni a képzésre, a tartalomra, a programokra, szolgáltatásokra. A felmérés, amennyiben a felsőoktatási intézmények komolyan veszik, hozzájárulhat az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabb képzéséhez.

Az eredményes oktatás és a képzés legfontosabb mércéje lehet az elhelyezkedés és a munkaerőpiacon történő sikeres helytállás. A hallgatók fő célja az életpálya tervezésben nem pusztán a diploma elérése kell, hogy legyen. A diploma egyfajta tudás megszerzése, melynek birtokában a hallgató az életében, szakmájában sikeressé válhat.
A középiskolás diákok szak- és intézményválasztása meghatározhatja a jövőjüket. Az adott pályaválasztást befolyásolhatja későbbi munkahelyüket. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat elkészített egy honlapot, melyen a szakokat és a lehetséges szakmákat párosította össze (www.epalya.hu). Ez egyfajta irányt mutathat a pályaorientációhoz.
A másik fontos választás a szakma mellett a felsőoktatási intézmény. Nem mindegy, hogy az egyazon diplomát nyújtó intézmény milyen gyakorlati kapcsolatokkal rendelkezik és a végzettek elhelyezkedési esélyei milyen perspektívát nyújtanak. (természetesen a tanulmányok és elhelyezkedés mellett még számos „tanulmányi élet minőséget” befolyásoló tényezőt érdemes lehet figyelembe venni, pl. kulturális lehetőségek, sportlehetőségek, közösségi élet, kollégiumi díj és ösztöndíj lehetőségek…).
A Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Irodája ezen elvek tudatában és fontossága tükrében  végzi felméréseit az elsős, végzős és végzett hallgatók körében. A kutatás legfőbb célja megismerni az hallgatók, öregdiákok véleményét, hogy miként értékelik az elhelyezkedésüket, annak körülményeit, a Széchenyi István Egyetemen szerzett tudásukat, és az intézményt és az egyetemi éveket.

A korábbi felmérések eredményei megtekinthetők a

Diplomás Pályakövetési Rendszer kiadványok

2017
 
A Széchenyi István Egyetem 2017-es
hallgatói motivációs vizsgálata

2016
 
A Széchenyi István Egyetem 2016-os
hallgatói motivációs vizsgálata

2015
A Széchenyi István Egyetem 2015-ös
pályakövetési vizsgálata a 2010-ben,
2012-ben és 2014-ben abszolutóriumot 
vagy diplomát szerzettek körében
A Széchenyi István Egyetem 2015-ös
hallgatói motivációs vizsgálata
2014
A Széchenyi István Egyetem 2014-es
pályakövetési vizsgálata a 2008-ban,
2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot
vagy diplomát szerzettek körében
A Széchenyi István Egyetem 2013-as
hallgatói motivációs vizsgálata
2013
A Széchenyi István Egyetem 2013-as pályakövetési vizsgálata
a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben abszolutóriumot
vagy diplomát szerzettek körében
A Széchenyi István Egyetem 2013-as
hallgatói motivációs vizsgálata
2012
A Széchenyi István Egyetem
2012-es motivációs hallgatói vizsgálata
A Széchenyi István Egyetem 2012-es
pályakövetési vizsgálata
a 2007-ben, 2009-ben
és 2011-ben abszolutóriumot
és diplomát szerzettek körében
2011
A Széchenyi István Egyetem
2011-es hallgatói motivációs vizsgálata
A Széchenyi István Egyetem
2011-es pályakövetési vizsgálata
A Széchenyi István Egyetem
diplomás pályakövető
programjának eredményei
2010

Kompetencia felmérés az
észak-dunántúli munkáltatók körében
A Széchenyi István Egyetem
személyes megkeresésen alapuló
pályakövetési vizsgálata
A Széchenyi István Egyetem 
diplomás pályakövető
programjának eredményei
A Széchenyi István Egyetem
2010-es hallgatói motivációs vizsgálata
A Széchenyi István Egyetem
2010-es pályakövetési vizsgálata

2009
Széchenyi István Egyetem
Felmérés az elsős hallgatók körében
Széchenyi István Egyetem
Felmérés a végzős hallgatók körében
Széchenyi István Egyetem
Felmérés a végzett
hallgatók körében
(2003 és 2006-ban végzettek)
2008
Széchenyi István Egyetem
Felmérés az elsős hallgatók körében 
Széchenyi István Egyetem
Felmérés a végzős hallgatók körében
2007
A Széchenyi István Egyetem felmérése a végzősök körében
a 2006/2007. tanévben
2006
Felmérés a Széchenyi István Egyetemen 2005/2006 tavaszi félévében diplomát szerzett hallgatók között