1. Mikor kezdhetem el a szakmai gyakorlatomat?

Minden szak esetében meg van határozva, hogy milyen előkövetelményei vannak a kötelező szakmai gyakorlatnak. Ezen követelmények elérhetőek a kari honlapokon, továbbá az alábbi táblázat alapján: Gyakorlatok időtartamai

 

 1. Megvan a szükséges kreditem, azonban a rendszer nem a tényleges elért kreditet jelzi. Mit tegyek?

A problémát jelezt e-mailben a karrier Irodának a karrier@sze.hu címen. A legfőbb oka az lehet, hogy a Neptun rendszer még nem zárt le. A Karrier rendszer a Neptunból generálja az adatokat, így az még nem kerül lezárásre addig a kitöltés sem lehetséges.

 

 1. Hol kell jelentkezni a szakmai gyakorlatra?

A jelentkezés a karrier.sze.hu oldalon keresztül lehetséges. Az ide történő belépés a user.sze.hu oldalon történő regisztrálás után lehetséges. A karrier.sze.hu oldalra belépve a „Szakmai gyakorlat ügyintézés” menüben megtalálható Jelentkezési információ és segédlet alapján szükséges megtenni a gyakorlati jelentkezést.

 

 1. Elrontottam valamit a rögzített adatokban és már véglegesítettem a jelentkezést. Mit tegyek?

Véglegesítés előtt a kitöltés folytatása gombra kattintva minden adat módosítható a jelentkezés során. Amennyiben véglegesítés történt, úgy a Karrier Iroda munkatársainak szükséges azt jelezni, akik a jelentkezést fel tudják oldani. A feloldást követően a kitöltés folytatására kattintva minden adat módosítható. A helyes adatok megadása után újra véglegesíteni kell a jelentkezést.

 

 1. Nem tudom letölteni a rendszer által generált dokumentumot. Mit tegyek?

Miután a felelős oktató által elfogadásra kerül a jelentkezése, azt követően fogja tudni letölteni a rendszer által generált dokumentumokat , melyet alá kell íratni a cégnél, majd aláírást követően a Karrier Irodába eljuttatni.

 

 1. Főállásomat elfogadtathatom szakmai gyakorlatként? Amennyiben igen, milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

Igen, elfogadtathatja, amennyiben feladatköre érinti a tanulmányait. A karrier.sze.hu oldalon a kitöltés mindenképp szükséges. Együttműködési megállapodást ez esetben nem kötünk a  fogadó intézménnyel, így azt nem kell kinyomtatni. Amit el kell juttatni a Karrier Iroda részére az a rendszerből letölthető szándéknyilatkozat, illetve egy munkáltatói igazolás (tartalma: személyes adatok, munkakör megnevezés, felmondás alatt állóság, munkaviszony kezdete, keltezés, cégszerű aláírás).

 

 1. Ki lehet mentor?

Mentor bárki lehet, akinek munkaköre megfelel a gyakorlatnak és segíteni tudja a hallgató munkája.

 

 1. Ki írhatja alá az együttműködési megállapodást?

Akinek aláírása jogosultsága van pl: vezető, igazgató, ügyvezető

 

 1. Amennyiben nem rendelkezik a cég cégbélyegzővel, aláírási címpéldány pótolhatja?

Természetesen igen, aláírási címpéldányt is elfogadunk.

 

 1. Egybefüggő 6 vagy 6 hetet meghaladó gyakorlatom van, de a cég nem szeretne fizetni. Mit tegyek?

Jogszabályi kötelezettsége van a vállalatoknak, mely szerint a 6 vagy 6 hetet meghaladó gyakorlatok esetén a mindenkori minimálbér 65%-át köteles fizetni a cég.

Amennyiben szakmai előremenetele érdekében hajlandó lemondani a díjazásról ezt egy lemondónyilatkozattal megteheti vagy a karrier rendszerben történő regisztráció során a gyakorlati időtartamot megbonthatja. Ezt úgy kel megtenni, hogy a gyakorlat első részének utolsó és a második rész első napja között legalább 1 munkanap elteljen. A megbontást csak akkor teheti meg, ha nincs előírás arra, hogy a gyakorlatnak egybefüggőnek kell lennie.

 

 1. Meddig kell leadnom a kötelező szakmai gyakorlat elkezdéséhez szükséges dokumentumokat?

A szakmai gyakorlat megkezdése előtt! Javasoljuk, hogy legalább 2 héttel a szakmai gyakorlat kezdete előtt véglegesítsék a Karrier felületet, hogy az adminisztrációs feladatok elvégzésére is legyen elegendő idő.

 

 1. Elkezdtem a gyakorlatomat, de a szükséges dokumentumokat nem adtam le. Mit tegyek?

TVSZ szabályozás szerint együttműködési megállapodás visszamenőleges elfogadására nincs lehetőség. A gyakorlati regisztráció ez esetben feloldásra kerül a karrier rendszerben és újra el kell végezni a regisztrációt. A regisztráció során olyan gyakorlati kezdődátumot szükséges megadni, mely előtt el tudja végezni a szerződés aláírását és eljuttatását a Karrier Irodába.

 

 1. A gyakorlat lejárta előtt megkaptam a vállalati igazolást. Mi a teendőm vele?

Kitöltést és aláírást követően scannelve kell feltöltenie a beszámolóval együtt a karrier.sze.hu oldalra. Vannak szakok, ahol az eredeti példányt is szükséges leadni, erről felelő oktatójuknál tájékozódjanak.

 

 1. A vállalati igazolást le kell adni a Karrier Irodába?

A vállalati igazolást nem kell leadni a Karrier Irodába. A KGYK-n tanuló hallgatóknak Merkó Benkő Juditnak , valamint a villamos mérnök hallgatóknak Fehér Andrásnak kell eljuttatni. A többi szakon tanuló hallgatóknak elegendő csak a Beszámolóval együtt feltölteni a rendszerbe.

 

 1. Nem kapta meg a Mentorom a kérdőívet. Mit tegyek?

Legyen kedves egy e-mailt írni a karrier@sze.hu címre, ezt követően ismételten kiküldésre kerül a Mentor részére a kérdőív.

 

 1. Milyen tartami és formai követelményei vannak a beszámolónak?

Mindig az adott kar honlapján tájékozódhat a beszámoló követelményeiről.

 

 1. Nem tudom feltölteni a beszámolómat. Mit tegyek?

Először is ellenőrizze, hogy a szükséges dokumentumokat le adta-e  Karrier Irodában, valamint a kérdőívek ki vannak- e töltve a hallgató és a mentor által egyaránt. Amennyiben a felsorolt valamelyikében hiányosságot tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot a karrier@sze.hu címen.

 

 1. Kapok valamilyen értesítést, ha a gyakorlatom elfogadásra kerül?

Amennyiben beszámolóját és a vállalati igazolást feltöltötte, úgy nincs egyéb teendője. A Karrier rendszerben a felelős oktató által elfogadott beszámolóról e-mail értesítést fog kapni. Felelős oktatója/tanszéki ügyintézője fogja rögzíteni a gyakorlatot Neptun rendszerben, így innen is értesülhet gyakorlata elfogadásáról.

 

 1. Practing gyakorlat elfogadható szakmai gyakorlatként?

Igen elfogadható, ha akkor történik amikor rendelkezik a szakmai gyakorlathoz szükséges előtanulmányi kredit követelményekkel.

 

 1. Milyen céghez mehetek dolgozni?

Cégbíróság által bejegyzett cégről kell, hogy szó legyen.